gemeente Steenbergen | Termijnverlenging omgevingsvergunning Liberatorstraat 8 te Steenbergen

Officiele publicatie

Termijnverlenging omgevingsvergunning Liberatorstraat 8 te Steenbergen

Op 3 augustus 2021 hebben wij de termijn van een aanvraag om een omgevingsvergunning verlengd voor het realiseren van een inrit over de gehele breedte van een perceel gelegen aan de Liberatorstraat 8 te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK21003533

De uiterste beslistermijn op de aanvraag wordt verlegd naar 17 september 2021.

Tegen bovenstaande verlenging kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.