gemeente Steenbergen | Termijnverlenging omgevingsvergunning Mariadijk 5 in Dinteloord

Officiele publicatie

Termijnverlenging omgevingsvergunning Mariadijk 5 in Dinteloord

Op 13 juni 2019 hebben wij de termijn van een aanvraag om een omgevingsvergunning met als deelactiviteit bouwen verlengd voor het oprichten van een bedrijfsruimte op het perceel gelegen aan de Mariadijk 5, 4671 TV te Dinteloord.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19001900.

Tegen bovenstaande verlenging kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.