Officiele publicatie

Termijnverlenging omgevingsvergunning Molenstraat 2 in Kruisland

Op 12 augustus 2019 hebben wij de termijn van een aanvraag om een omgevingsvergunning met als deelactiviteit bouwen verlengd voor het bouwen van een werktuigenloods op het perceel gelegen aan de Molenstraat 2, 4651 BE te Kruisland.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19003262.

Tegen bovenstaande verlenging kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.