gemeente Steenbergen | Termijnverlenging omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘Bouwen’, ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’, en ‘Handelen met gevolgen beschermde monumenten’ bij Kaaistraat 24 te Steenbergen

Officiele publicatie

Termijnverlenging omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘Bouwen’, ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’, en ‘Handelen met gevolgen beschermde monumenten’ bij Kaaistraat 24 te Steenbergen

Op 26 oktober 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit ‘Bouwen’, ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’, en ‘Handelen met gevolgen beschermde monumenten’ voor het verbouwen van het bestaande pand, gelegen aan de Kaaistraat 24, 4651 BN te Steenbergen. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK21005634. Het college heeft op 18 januari 2022 de termijn om te beslissen op de aanvraag verlengd met zes weken.

Geen bezwaar

Tegen de verlenging van de beslistermijn kunt u geen bezwaar indienen. U kunt pas bezwaar maken als een beslissing op de aanvraag is genomen. Zodra dit het geval is, wordt er een nieuw bericht gepubliceerd.