gemeente Steenbergen | Termijnverlenging omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘Bouwen’.’

Officiele publicatie

Termijnverlenging omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘Bouwen’.’

Op 21 januari 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit ‘Bouwen’ voor het bouwen van een vrijstaande woning, gelegen aan de Westcreecke 9, 6471 KX te Dinteloord. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK22000388. Het college heeft op 22 maart 2022 de termijn om te beslissen op de aanvraag verlengd met zes weken. Geen bezwaar Tegen de verlenging van de beslistermijn kunt u geen bezwaar indienen. U kunt pas bezwaar maken als een beslissing op de aanvraag is genomen. Zodra dit het geval is, wordt er een nieuw bericht gepubliceerd.