gemeente Steenbergen | Termijnverlenging omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘Bouwen’ bij Molenstraat 28 te Kruisland

Officiele publicatie

Termijnverlenging omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘Bouwen’ bij Molenstraat 28 te Kruisland

Op 15 november 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit ‘Bouwen’ voor het vergroten van de bestaande woning, gelegen aan de Molenstraat 28, 4756 BE te Kruisland. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK21005925. Het college heeft op 19 januari 2022 de termijn om te beslissen op de aanvraag verlengd met zes weken. Geen bezwaar Tegen de verlenging van de beslistermijn kunt u geen bezwaar indienen. U kunt pas bezwaar maken als een beslissing op de aanvraag is genomen. Zodra dit het geval is, wordt er een nieuw bericht gepubliceerd.