gemeente Steenbergen | Termijnverlenging omgevingsvergunning reguliere procedure activiteiten ‘‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’, ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen”

Officiele publicatie

Termijnverlenging omgevingsvergunning reguliere procedure activiteiten ‘‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’, ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen”

Op 3 augustus 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft het realiseren van een bedrijfsgebouw, een erfafscheiding en twee inritten op het perceel Liberatorstraat 13 te Steenbergen. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK22003812. Het college heeft op 31 oktober 2022 de termijn om te beslissen op de aanvraag verlengd met zes weken.

Geen bezwaar

Tegen de verlenging van de beslistermijn kunt u geen bezwaar indienen. U kunt pas bezwaar maken als een beslissing op de aanvraag is genomen. Zodra dit het geval is, wordt er een nieuw bericht gepubliceerd.