gemeente Steenbergen | Termijnverlenging omgevingsvergunning reguliere procedure activiteiten ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ en ‘werk- of werkzaamheden uitvoeren’ , Zoekweg (ong.) te Steenbergen.

Officiele publicatie

Termijnverlenging omgevingsvergunning reguliere procedure activiteiten ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ en ‘werk- of werkzaamheden uitvoeren’ , Zoekweg (ong.) te Steenbergen.

Op 16 februari 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteiten ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ en ‘werk- of werkzaamheden uitvoeren’ voor het realiseren van een pompgebouw voor een warmte- en CO2- net tussen Roosendaal en Steenbergen op het perceel Zoekweg (ong), kadastraal bekend, sectie Y nr. 1030 te Steenbergen. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK23000692. Het college heeft op 11 april 2023 de termijn om te beslissen op de aanvraag verlengd met zes weken.

Geen bezwaar

Tegen de verlenging van de beslistermijn kunt u geen bezwaar indienen. U kunt pas bezwaar maken als een beslissing op de aanvraag is genomen. Zodra dit het geval is, wordt er een nieuw bericht gepubliceerd.