gemeente Steenbergen | Termijnverlenging omgevingsvergunning reguliere procedure activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ op de locatie Olmendreef 9a te Steenbergen.

Officiele publicatie

Termijnverlenging omgevingsvergunning reguliere procedure activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ op de locatie Olmendreef 9a te Steenbergen.

Op 19 juli 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Uitrit aanleggen of veranderen’, voor het bouwen van 80 bedrijfsunits op de locatie Olmendreef 9a te Steenbergen. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK23003492.

Het college heeft op 3 oktober 2023 de termijn om te beslissen op de aanvraag verlengd met zes weken.

Geen bezwaar

Tegen de verlenging van de beslistermijn kunt u geen bezwaar indienen. U kunt pas bezwaar maken als een beslissing op de aanvraag is genomen. Zodra dit het geval is, wordt er een nieuw bericht gepubliceerd.