gemeente Steenbergen | Termijnverlenging omgevingsvergunning reguliere procedure activiteiten ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ , ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’, Rondom (ong.) te Dinteloord.

Officiele publicatie

Termijnverlenging omgevingsvergunning reguliere procedure activiteiten ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ , ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’, Rondom (ong.) te Dinteloord.

Op 14 februari 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteiten ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’, ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ voor het bouwen van een bedrijfsgebouw op het perceel Rondom (ong.) te Dinteloord. Het college heeft op 17 april 2023 de termijn om te beslissen op de aanvraag verlengd met zes weken.

Geen bezwaar

Tegen de verlenging van de beslistermijn kunt u geen bezwaar indienen. U kunt pas bezwaar maken als een beslissing op de aanvraag is genomen. Zodra dit het geval is, wordt er een nieuw bericht gepubliceerd.