gemeente Steenbergen | Termijnverlenging omgevingsvergunning reguliere procedure activiteiten werk of werkzaamheden uitvoeren/kappen

Officiele publicatie

Termijnverlenging omgevingsvergunning reguliere procedure activiteiten werk of werkzaamheden uitvoeren/kappen

Op 17 februari 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteiten werk of werkzaamheden uitvoeren/kappen voor het realiseren van een warmte en CO2- net tussen Roosendaal - Bergen op Zoom- Steenbergen. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK23000720. Het college heeft op 27 juli 2023 de termijn om te beslissen op de aanvraag verlengd met zes weken.

Geen bezwaar

Tegen de verlenging van de beslistermijn kunt u geen bezwaar indienen. U kunt pas bezwaar maken als een beslissing op de aanvraag is genomen. Zodra dit het geval is, wordt er een nieuw bericht gepubliceerd.