Officiele publicatie

Termijnverlenging omgevingsvergunning Steenbergseweg 79 te Dinteloord

Op 15 november 2018 hebben wij de termijn van een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit bouwen verlengd voor het veranderen van de kap van een woning en het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning op het perceel gelegen aan de Steenbergseweg 79, 4671 BD in Dinteloord.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18004546.

Tegen bovenstaande verlenging kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.