Officiele publicatie

Termijnverlenging omgevingsvergunning Stellingmolen 2 in Dinteloord

Op 19 juni 2019 hebben wij de termijnverlening van de omgevingsvergunning  met als deelactiviteit  ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’  verleend voor een hogere categorie uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten het bedrijf, gelegen aan de Stellingmolen 2, 4671 HC te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19002062

Tegen bovenstaande verlenging kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.