gemeente Steenbergen | Termijnverlenging omgevingsvergunning Tolsedijk 7 te Nieuw-Vossemeer

Officiele publicatie

Termijnverlenging omgevingsvergunning Tolsedijk 7 te Nieuw-Vossemeer

Op 27 juli 2021 hebben wij de termijn van een aanvraag om een omgevingsvergunning deelactiviteit bouwen verlengd voor het plaatsen van een (extra) woonwagen ten behoeve van mantelzorg op het perceel aan de Tolsedijk 7 te Nieuw-Vossemeer.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK21003391

De uiterste beslistermijn op de aanvraag wordt verlegd naar 9 september 2021.

Tegen bovenstaande verlenging kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.