Officiele publicatie

Termijnverlenging omgevingsvergunning Turfbaan 4 in Steenbergen

Op 2 september 2019 hebben wij de termijn van een aanvraag om een omgevingsvergunning  met als deelactiviteit ‘bouwen’  en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ verlengd voor de bouw van een vrijstaande woning gelegen aan de Turfbaan 4, 4651 TZ te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19001900.

Tegen bovenstaande verlenging kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.