Officiele publicatie

Termijnverlenging omgevingsvergunning West-Havendijk 3 te Steenbergen

Op 30 augustus 2019 hebben wij de termijn van een aanvraag om een omgevingsvergunning met als deelactiviteit bouwen verlengd voor het plaatsen van een garage op het perceel gelegen aan de West-Havendijk 3, 4651 VZ te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19003336.

Tegen bovenstaande verlenging kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.