Officiele publicatie

Termijnverlenging omgevingsvergunning Westcreecke 1 in Dinteloord

Op 27 november 2019 hebben wij de termijn van een aanvraag om een omgevingsvergunning  met als deelactiviteit bouwen verlengd voor het plaatsen van een hekwerk en een poort op het perceel gelegen aan de Westcreecke 1,  4671 KX te Dinteloord.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19004638.

Tegen bovenstaande verlenging kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen. Uiterste beslisdatum is 12 februari 2020.