gemeente Steenbergen | Termijnverlenging omgevingsvergunning Zeeweg 2b in Nieuw-Vossemeer

Officiele publicatie

Termijnverlenging omgevingsvergunning Zeeweg 2b in Nieuw-Vossemeer

Op 2 december 2020 hebben wij de termijn van een aanvraag om een omgevingsvergunning met als deelactiviteit bouwen verlengd voor het plaatsen van een zonnepanelenveld op het perceel gelegen aan de Zeeweg 2b, 4651 SN te Nieuw-Vossemeer.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20004715.

Tegen bovenstaande verlenging kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.