gemeente Steenbergen | Termijnverlening omgevingsvergunning Burg. Mr. H. Popstraat 2 in Dinteloord

Officiele publicatie

Termijnverlening omgevingsvergunning Burg. Mr. H. Popstraat 2 in Dinteloord

Op  18 mei 2016 hebben wij de termijn van een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit bouwen verlengt voor het intern verbouwen van een basisschool op het perceel gelegen aan de Burg. Mr. H. Popstraat 2, 4671 ES te Dinteloord.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16001330.

Tegen bovenstaande verlenging kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.