gemeente Steenbergen | Termijnverlening omgevingsvergunning Kaaistraat 44a te Steenbergen

Officiele publicatie

Termijnverlening omgevingsvergunning Kaaistraat 44a te Steenbergen

Op 4 februari 2016 hebben wij de termijn van een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit bouwen verlengt voor het vervangen van de kozijnen van de woning op het perceel gelegen aan de Kaaistraat 44a, 4651 BP te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15001727.

Tegen bovenstaande verlenging kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.