gemeente Steenbergen | Termijnverlening omgevingsvergunning Knapendreef 5 te Steenbergen

Officiele publicatie

Termijnverlening omgevingsvergunning Knapendreef 5 te Steenbergen

Op 4 december 2015 hebben wij de termijn van een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit bouwen verlengt voor het bouwen van een opslag/stallingsruimte op het perceel gelegen aan de Knapendreef 5, 4651 VT te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15001089.

Tegen bovenstaande verlenging kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.