Officiele publicatie

Termijnverlening omgevingsvergunning Zeelandweg-Oost 62 te De Heen

Op 3 november 2015 hebben wij de termijn van een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’ verlengt voor het naar beneden brengen van trottoir bandjes en het aanstraten van tegels op het perceel gelegen aan de Zeelandweg-Oost 62, 4655 TS te De Heen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15000894.

Tegen bovenstaande verlenging kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.