Officiele publicatie

Toekenning invalidenparkeerplaats Nieuw Werf 15 4756 CG Kruisland

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

overwegende, dat een verzoek is binnengekomen van mevrouw A.E. Loos – van Oers, wonende aan de Nieuwe Werf nummer 15 te Kruisland om een persoonlijke invalidenparkeerplaats aan te leggen aan de Nieuwe Werf ter hoogte van nummer 15;

dat de mevrouw A.E. Loos – van Oers voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een persoonlijke invalidenparkeerplaats;

gelet op het advies van de politie, d.d. 24 juni 1999 waarin vermeld staat dat bij het voldoen aan de vastgestelde criteria er geen bezwaren bestaan tegen het nemen van een verkeersbesluit tot aanleg van een persoonlijke invalidenparkeerplaats;

gelet op de artikelen 2, lid 1b en 18, lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BAWB);

besluiten:

  • 1.
    verkeersbord E6 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te plaatsen aan de Nieuwe Werf ter hoogte van nummer 15 op de locatie zoals aangegeven op bijgaande aangehechte situatietekening;
  • 2.
    onder het verkeersbord een onderbord te bevestigen waarop het kenteken: 63-GJP-2 vermeld staat.

Steenbergen, 27 mei 2014

Burgemeester en wethouders van Steenbergen,

Namens dezen,

Medewerkster afdeling Realisatie en Beheer,

B.Keij