Officiele publicatie

Vaststelling Beleidsregels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning WMO 2015 gemeente Steenbergen

Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar vergadering van 7 april 2015 de beleidsregels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Steenbergen 2015 vastgesteld. Hiermee worden de beleidsregels in overeenstemming gebracht met de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Steenbergen 2015, zoals vastgesteld door de gemeenteraad in de vergadering van 30 oktober 2014. De beleidsregels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Steenbergen treden in werking per 1 april 2015.