Officiele publicatie

Vaststelling bestemmingsplan ‘Steenbergen Zuid’, Steenbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend

 • I.
  dat de gemeenteraad op 30 mei 2013 het bestemmingsplan ‘Steenbergen-Zuid’ (NLIMRO.0851.sbgBPstbrgnzd-v001) heeft vastgesteld;
 • II.
  dat het bestemmingsplan vanaf 19 juni 2013 raadpleegbaar is op:
 • III.
  dat tegen de vaststelling binnen 6 weken beroep kan worden ingesteld bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:
  • a.
   belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan;
  • b.
   belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend;
  • c.
   belanghebbenden tegen wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.