gemeente Steenbergen | Vaststelling Standplaatsenbeleid 2015 Gemeente Steenbergen

Officiele publicatie

Vaststelling Standplaatsenbeleid 2015 Gemeente Steenbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat:

 • het “Standplaatsenbeleid 2015” is vastgesteld, met inachtneming van de volgende regels.
  • a.
   Aanvragen om een standplaats die zijn ontvangen vóór de inwerkingtreding van het “Standplaatsenbeleid 2015” ten behoeve van reeds bestaande standplaatsen worden beoordeeld conform het standplaatsenbeleid, opgesteld in 1999.
  • b.
   Aanvragen om een standplaats die zijn ontvangen vóór de inwerkingtreding van het “Standplaatsenbeleid 2015” ten behoeve van niet bestaande standplaatsen worden afgewezen.
  • c.
   Aanvragen om een standplaats die zijn ontvangen na de inwerkingtreding van het “Standplaatsenbeleid 2015” ten behoeve van beschikbare standplaatsen kunnen zich inschrijven vanaf 5 januari 2015, waarbij het volgende geldt:
   • -
    Primair voorrang krijgen aanvragen, ontvangen vóór 6 februari 2015, waarvan de huidige standplaats in het “Standplaatsenbeleid 2015” niet meer beschikbaar zijn.
   • -
    Secundair voorrang krijgen aanvragen, ontvangen vóór 6 februari 2015, die op basis van het standplaatsenbeleid opgesteld in 1999 op een wachtlijst staan, en wel alleen voor die specifieke standplaats waar ze zich op de wachtlijst hebben gezet.
   • -
    Voor het overige is de volgorde van ontvangst van een ontvankelijke aanvraag vanaf 5 januari 2015 bepalend voor de toekenning.
   • -
    Bij gelijktijdige ontvangst van meerdere ontvankelijke aanvragen (op dezelfde dag) om een standplaats voor dezelfde locatie, dag en dagdelen, vind loting plaats.
 • het “Standplaatsenbeleid 2015” raadpleegbaar is
  • a.
   op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
  • b.
   op de website steenbergen.regelingenbank.nl ;
 • tegen de vaststelling van het “Standplaatsenbeleid 2015” bezwaar noch beroep kan worden ingesteld ingevolge het bepaalde in artikel 8:3 van de Awb.

Steenbergen, 29 december 2014

Namens burgemeester en wethouders,

mr. H.H.C. Mailoa

Jurist Ruimtelijke Ontwikkeling