Officiele publicatie

Vaststelling van de gemeenteraad van Steenbergen houdende Erfgoednota gemeente Steenbergen ‘van gemeentelijk erfgoedbeleid naar gemeenschappelijk Erfgoed’

De raad van de gemeente Steenbergen;

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 maart 2018

Gelet op:

Het collegeprogramma 2014-2018 en artikel 108 lid 1 Gemeentewet

besluit:

Het volgende document vast te stellen:

1. Erfgoednota gemeente Steenbergen “van gemeentelijk erfgoedbeleid naar gemeenschappelijk erfgoed”.  

Steenbergen, 19 april 2018

De raad voornoemd, de griffier de voorzitter drs. E P.M. van der Meer R.P. van den Belt, MBA