Officiele publicatie

Vaststelling wijzigingsplan Zuidlangeweg ongenummerd

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat het college van b en w op 3 juli 2012 het bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord, wijzigingsplan Zuidlangeweg ongenummerd heeft vastgesteld.

Het wijzigingsplan ligt vanaf 23 juli 2012 voor iedereen ter inzage:

Binnen 6 weken kan beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van

het wijzigingsplan bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

 • a.
  belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp naar voren
 • b.
  hebben gebracht;
 • c.
  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
 • d.
  zienswijzen naar voren te hebben gebracht;
 • e.
  belanghebbenden tegen wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.