gemeente Steenbergen | Vaststelling wijzigingsplannen Zeelandweg Oost 43 en Dinteloordseweg

Officiele publicatie

Vaststelling wijzigingsplannen Zeelandweg Oost 43 en Dinteloordseweg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat het college van burgemeester en wethouders:

 • a.
  op 14 juni 2011 het wijzigingsplan Zeelandweg Oost 43 heeft vastgesteld. Middels het wijzigingsplan is het agrarisch bouwblok op de gronden kadastraal bekend gemeente Steenbergen, sectie AD, nummers 9 en 10 vergroot;
 • b.
  op 15 juni 2011 het wijzigingsplan ‘Dinteloordseweg’ heeft vastgesteld. Middels het wijzigingsplan is een agrarisch bouwblok gerealiseerd op de gronden kadastraal bekend gemeente Steenbergen, sectie Z, nummer 403.

De wijzigingsplannen liggen vanaf 27 juni 2011 voor iedereen ter inzage:

 • a.
  in het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
 • b.
  op www.gemeente-steenbergen.nl.

Binnen zes weken beroep kan worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

 • a.
  belanghebbenden die tijdig bij het college een zienswijze tegen het ontwerp
 • b.
  wijzigingsplan naar voren hebben gebracht;
 • c.
  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
 • d.
  zienswijzen naar voren te hebben gebracht;
 • e.
  belanghebbenden tegen wijzigingen in het wijzigingsplan ten opzichte van
 • f.
  het ontwerpwijzigingsplan.