gemeente Steenbergen | Verleende Drank- en horecawetvergunning en exploitatievergunning Kapelaan Kockstraat 91 te Steenbergen

Officiele publicatie

Verleende Drank- en horecawetvergunning en exploitatievergunning Kapelaan Kockstraat 91 te Steenbergen

Op 29 januari 2020 heb ik een Drank- en horecavergunning en exploitatievergunning verleend voor de inrichting aan de Kapelaan Kockstraat 91 te Steenbergen. Het gaat hierbij om het voor alle publiek toegankelijk openstellen van brasserie en de in de kelder gelegen bowlingbaan.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze vergunningen kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

­

Datum publicatie: 4 februari 2020

Einde bezwaartermijn: 17 maart 2020