gemeente Steenbergen | Verleende Drank- en horecawetvergunning en exploitatievergunning Markt 20 te Steenbergen

Officiele publicatie

Verleende Drank- en horecawetvergunning en exploitatievergunning Markt 20 te Steenbergen

Op 9 maart 2021 heb ik een Drank- en horecawetvergunning en een exploitativergunning verleend voor de inrichting aan de Markt 20, 4651 BC Steenbergen. Het betreft hier de exploitatie van een broodjeszaak.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze vergunningen kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

­

Datum publicatie: 15-03-2021

Einde bezwaartermijn: 21-04-2021