Officiele publicatie

Verleende Drank- en horecawetvergunning en exploitatievergunning Voorstraat 13 te Nieuw-Vossemeer

Op 3 september 2019 heb ik een Drank- en horecavergunning en exploitatievergunning verleend voor de inrichting aan de Voorstraat 13, 4681 AC Nieuw-Vossemeer.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze exploitatievergunning en Drank- en horecawetvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

­

Datum publicatie: 5 september 2019

Einde bezwaartermijn: 17 oktober 2019