gemeente Steenbergen | Verleende Drank- en horecawetvergunning Wouwsestraat 65 te Steenbergen

Officiele publicatie

Verleende Drank- en horecawetvergunning Wouwsestraat 65 te Steenbergen

Op 17 december 2015 heb ik een Drank- en horecavergunning verleend voor de inrichting aan de Wouwsestraat 65, 4651 DW te Steenbergen.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze exploitatievergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

­

Datum publicatie  21 december 2015

Einde bezwaartermijn 28 januari 2016