gemeente Steenbergen | Verleende evenementenvergunning, Doorkomst Roparun, Van Gaverenlaan Steenbergen, 29 mei 2023

Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning, Doorkomst Roparun, Van Gaverenlaan Steenbergen, 29 mei 2023

Op 1 mei 2023 heeft de burgemeester van de gemeente Steenbergen een evenementenvergunning verleend voor Doorkomst Roparun Steenbergen door de van Gaverenlaan te Steenbergen oop 29 mei 2023. Het besluit is op 3 mei 2023 naar de aanvrager toegezonden en is geregistreerd onder nummer ZK23001815.

Stukken inzien?

Om de vergunning en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de gemeente Steenbergen via het telefoonnummer 14 0167 of via het e-mailadres info@gemeente-steenbergen.nl.

Bezwaarmogelijkheid en voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via de website van de gemeente Steenbergen (https://gemeentewinkel.gemeente-steenbergen.nl/producten/bezwaarschrift_indienen). U heeft hiervoor een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90110, 4800 RA te Breda. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.

­

Einde bezwaartermijn: 23 juni 2023