gemeente Steenbergen | Verleende evenementenvergunning (rock)muziekfestival Wolfrock te Steenbergen

Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning (rock)muziekfestival Wolfrock te Steenbergen

Op 3 juni 2019 heb ik een evenementenvergunning verleend voor het houden van het (rock)muziekfestival Wolfrock op zaterdag 6 juli 2019, gelegen aan de Markt te Steenbergen.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze evenementenvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

­

Datum publicatie  6 juni 2019

Einde bezwaartermijn 18 juli 2019

Metadata:

Algemeen: Beschikking afhandeling

Beleidsonderwerp: Cultuur en recreatie , recreatie

GB/PB/WB/BGR: Beschikking afhandeling