Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning 24-uurs muziekmarathon te Steenbergen

Op 12 juni 2019 is er een evenementenvergunning verleend voor het houden van een 24-uurs muziekmarathon in Basisschool Maria Regina Het Podium op zaterdag 22 juni en zondag 23 juni 2019 gelegen aan de Waterlinie 1 te Steenbergen.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze evenementenvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

­

Datum publicatie 21 juni 2019

Einde bezwaartermijn 2 augustus 2019

Metadata:

Algemeen: Beschikking afhandeling

Beleidsonderwerp: Cultuur en recreatie , recreatie

GB/PB/WB/BGR: Beschikking afhandeling