gemeente Steenbergen | Verleende evenementenvergunning ‘hit the 90’s en zero’s’ te Steenbergen

Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning ‘hit the 90’s en zero’s’ te Steenbergen

Op 27 december 2018 heb ik een evenementenvergunning verleend voor het houden van het muziekevenement ‘Hit the 90’s en zero’s in ’t Cromwiel te Steenbergen op zaterdag 19 januari 2019. De evenementenvergunning is geregistreerd onder nummer ZK18004625.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167, of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze evenementenvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum bekendmaking 31 december 2018

Einde bezwaartermijn 8 februari 2019