gemeente Steenbergen | Verleende evenementenvergunning Beachweek 2019 te Dinteloord

Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning Beachweek 2019 te Dinteloord

Op 28 mei 2019 heb ik een evenementenvergunning verleend voor het houden van een Beachweek op vrijdag 28 juni 2019 bij Sportcafé de Buitelstee te Dinteloord.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze evenementenvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

­

Datum publicatie 18 juni 2019

Einde bezwaartermijn 20 juni 2019

Metadata:

Algemeen:  Beschikking afhandeling

Beleidsonderwerp: Cultuur en recreatie , recreatie

GB/PB/WB/BGR: Beschikking afhandeling