Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning Carnaval in de sporthal en sportcafé de Buitelstee te Dinteloord 2020

Op 12 februari 2020 heb ik een evenementenvergunning verleend voor het carnaval 2020 in de kern Dinteloord van 8 februari tot en met 24 februari 2020 in de sporthal en sportcafé de Buitelstee in Dinteloord.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze evenementenvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum publicatie: 13 februari 2020

Einde bezwaartermijn: 26 maart 2020