gemeente Steenbergen | Verleende evenementenvergunning Carnaval in Kruisland te Kruisland

Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning Carnaval in Kruisland te Kruisland

Op 14 februari 2020 heb ik een evenementenvergunning verleend voor het vieren van carnaval op 21, 23 en 25 februari 2020 gelegen in de kern Kruisland te Kruisland.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze evenementenvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

­

Datum publicatie 14 februari 2020

Einde bezwaartermijn 27 maart 2020

Metadata:

Algemeen: Beschikking afhandeling

Beleidsonderwerp: Cultuur en recreatie , recreatie

GB/PB/WB/BGR: Beschikking afhandeling