gemeente Steenbergen | Verleende evenementenvergunning carnaval in tent naast de Kaai te Steenbergen

Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning carnaval in tent naast de Kaai te Steenbergen

Op 31 januari 2020 heb ik een evenementenvergunning verleend  voor het vieren van carnaval in een tent naast brasserie de Kaai (Kaaistraat 1) te Steenbergen van 21 tot en met 25 februari 2020.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze evenementenvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

­

Datum publicatie: 4 februari 2020

Einde bezwaartermijn:  17 maart 2020