Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning carnaval te Nieuw-Vossemeer 2019

Op 21 februari 2019 heb ik  een evenementenvergunning verleend voor het vieren van carnaval in de kern Nieuw-Vossemeer van 2 tot en met 5 maart 2019.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze evenementenvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

­

Datum publicatie: 26 februari 2019

Einde bezwaartermijn:  9 april 2019