Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning Circus Bossle in Dinteloord

Op 18 juli 2018 heb ik een evenementenvergunning verleend voor het houden van een circus aan de Molenkreek in Dinteloord van 25 juli tot en met 29 juli 2018.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze evenementenvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

­

Datum publicatie: 19 juli 2018

Einde bezwaartermijn:  30 augustus 2018