Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning circusvoorstellingen te Steenbergen

Op 7 mei 2018 heb ik  een evenementenvergunning verleend  voor het houden voorstellingen van circus Barani van 16 tot en met 21 mei 2018 op het Floraplein te Steenbergen.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze evenementenvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

­

Datum publicatie 9 mei 2018

Einde bezwaartermijn 20 juni 2018