gemeente Steenbergen | Verleende evenementenvergunning en tapontheffing feestavond en wagentjes kijken te Steenbergen

Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning en tapontheffing feestavond en wagentjes kijken te Steenbergen

op 24 december 2019 heb ik een evenementenvergunning en tapontheffing verleend voor het houden van een feestavond en wagentjes kijken op zaterdag 18 januari 2020 in de loods aan de Hoogstraat 25 te Steenbergen. Dit evenement is georganiseerd door BC de Vloaojestaampers.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze evenementenvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

­

Datum publicatie: 31 december 2019

Einde bezwaartermijn:  11 februari 2020