Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning en tapontheffing Kerst- en kunstmarkt te Steenbergen

Op 9 december 2019 heb ik een evenementenvergunning verleend voor het houden van een Kerst - en Kunstmarkt in de Gummaruskerk en op de Markt te Steenbergen op zondag 15 december 2019.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze evenementenvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

­

Datum publicatie: 12 december 2019

Einde bezwaartermijn: 23 januari 2020