gemeente Steenbergen | Verleende evenementenvergunning feestavond BC PZN

Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning feestavond BC PZN

Op 31 januari 2020 heb ik een evenementenvergunning verleend voor het houden van de jaarlijkse feestavond van BC PZN aan de Stoofweg 9 te Nieuw-Vossemeer op 14 februari 2020.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze evenementenvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

­

Datum publicatie: 4 februari 2020

Einde bezwaartermijn: 17 maart 2020