gemeente Steenbergen | Verleende evenementenvergunning Halloweenoptocht Welberg te Steenbergen

Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning Halloweenoptocht Welberg te Steenbergen

Op 12 september 2019 heb ik een evenementenvergunning verleend  voor  het houden van een Halloweenoptocht op de Welberg op 26 oktober 2019 te Steenbergen.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze evenementenvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

­

Datum publicatie: 18 september 2019

Einde bezwaartermijn: 30 oktober 2019

Metadata:

Algemeen: Beschikking afhandeling

Beleidsonderwerp: Cultuur en recreatie , recreatie

GB/PB/WB/BGR: Beschikking afhandeling