gemeente Steenbergen | Verleende evenementenvergunning Jaarmarkt Steenbergen 2019

Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning Jaarmarkt Steenbergen 2019

Op 25 juli 2019 heb ik een evenementenvergunning verleend voor het organiseren van de jaarmarkt in Steenbergen op 6, 7 en 8 september 2019.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze evenementenvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

­

Datum publicatie 1 augustus 2019

Einde bezwaartermijn 12 september 2019

Metadata:

Algemeen: Beschikking afhandeling

Beleidsonderwerp: Cultuur en recreatie , recreatie

GB/PB/WB/BGR: Beschikking afhandeling