Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning Kermis Dinteloord

Op 3 september 2018 heb ik een evenementenvergunning verleend voor het houden van de “Kermis Dinteloord” in de periode van 19 september 2018 tot en met 22 september 2018 op het Raadhuisplein te Dinteloord.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze vergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum publicatie: 4 september 2018

Einde bezwaartermijn: 17 oktober 2018

Metadata:

Algemeen: Beschikking afhandeling

Beleidsonderwerp: Cultuur en recreatie , recreatie

GB/PB/WB/BGR: Beschikking afhandeling